Εταιρική Κοινωνική ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική ευθύνη

Η GAC υιοθετεί πράσινες πολιτικές και το αποδεικνύει

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε μεταφορές που διέπονται από ασφάλεια, με οικολογική ταυτότητα, διασφαλίζοντας το μέλλον, ώστε τα παιδιά μας να κληρονομήσουν ένα περιβάλλον ευχάριστο και βιώσιμο.

Ο στόλος μας ακολουθεί ένα πρόγραμμα συνεχούς ανανέωσης, με στόλο τελευταίας τεχνολογίας, ακολουθώντας σύγχρονες πολιτικές καυσίμων. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η αποτελεσματική λειτουργία των φορτηγών. Προχωρώντας ακόμα πιο βαθιά σε μία πράσινη πολιτική με λιγότερα καύσιμα και σεβασμό προς το περιβάλλον βοηθάμε στο να μειωθεί το αποτύπωμα του άνθρακα από τις μεταφορές.

Η εταιρεία ακολουθεί πράσινες πολιτικές σε ό,τι σχετίζεται με την ανακύκλωση χαρτιού, μελανιού κ.α. Ειδικά με το σύστημα EAWB εξοικονομούμε μεγάλες ποσότητες χαρτιού ωφελώντας το περιβάλλον και βοηθώντας στην μείωση των στερεών κατάλοιπων που καταλήγουν στις χωματερές.

Οι πιστοποιήσεις μας!

Η GAC είναι πιστοποιημένη από τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα ΑΕΟ, με στόχο την ασφάλεια της διακίνησης των αγαθών και την διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου. Επίσης η GAC είναι ένας διαπιστευμένος αντιπρόσωπος της ΙΑΤΑ, αναπτύσσοντας μακροπρόθεσμες στρατηγικές και επενδύοντας στην επίτευξη των ασφαλέστερων και καλύτερων αεροπορικών μεταφορών.

Σε λίγο καιρό θα έχουμε στα χέρια μας και την πιστοποίηση ISO 9001, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι οι υπηρεσίες μας διέπονται από ποιότητα και η επιχείρησή μας ακολουθεί πιστά όλους τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

Βιωσιμότητα της επιχείρησης

Επενδύουμε συνεχώς στο μέλλον, στην βιωσιμότητα και στην σταθερότητα της εταιρείας μας. Εξυπηρετώντας αυτόν τον σκοπό μεγάλο μέρος από τα κέρδη μας επανεπενδύονται στην ανάπτυξή μας, με τεχνολογίες προσανατολισμένες σε ένα καλύτερο μέλλον μεταφορών.

This site is registered on wpml.org as a development site.