Όραμα Ιδιοκτήτη

Όραμα Ιδιοκτήτη

Προσωπικός στόχος και όραμα του ιδιοκτήτη είναι να εξασφαλιστεί η επιτυχής συνέχιση και επέκταση της Greek Air Cargo με επιθετική ανάπτυξη μέσω ενός αξιόπιστου διεθνούς δικτύου.

Ενώ η συγχώνευση δυνάμεων με άλλες Ελληνικές μεταφορικές εταιρείες θα μπορούσε να εξασφαλίσει το βασικό στόχο σε τοπικό επίπεδο, το όραμα του ιδιοκτήτη για βιώσιμη ανάπτυξη περνάει μέσα από ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο με παρουσία σε κάθε άκρη της υφηλίου.

Αν και αυτού του είδους η ανάπτυξη θα μπορούσε εύκολα και ευκαιριακά να επιτευχθεί μέσα από ένα πλήθος παροχών υπηρεσιών και δικτύων, η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας δεν μπορεί παρά να βασιστεί σε ένα ισχυρό στρατηγικό εταίρο με ισχυρό όνομα, και παράλληλα με παγκόσμια εμβέλεια και παρουσία.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας, καθώς επίσης και οι μακροχρόνιες σχέσεις μας που καλλιεργούνται όλα αυτά τα χρόνια σε τοπικό επίπεδο με όλους τους παρόχους υπηρεσιών, θα έδιναν την απαραίτητη προστιθέμενη αξία σε ένα τέτοιο δίκτυο για να κυριαρχήσει στην ευρύτερη περιοχή μας.

This site is registered on wpml.org as a development site.